Algemenevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

B&B Doolkruid 

 1. Reserveringen

De reserveringen kunnen als volgt worden gemaakt: 

 • Via het contact formulier B&B Doolkruid: 
 • E-mail:   info@doolkruid.be  
 • Telefoon 04 269 49 86    Mobiel    0495 86 29 02  
 • Op de website van www.doolkruid.be      
 • Ter plaatse bij ons  

​ 

 1. Bevestiging
  Bij iedere reservatie ontvangt u een bevestiging (per mail ). Deze bevestigingen dienen op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen binnen de 48 uur, na datum van de bevestiging, en vóór aanvang van het verblijf, meegedeeld te worden aan B&B Doolkruid
  (Tel.: 04 269 49 86    0495 86 29 02  of via e-mail: info@doolkruid.be  
   
  Gelieve telkens het unieke reservatiesnummer mee te delen. Indien zou blijken dat de opgegeven gegevens (bv. leeftijd van de kinderen) kunnen leiden tot een prijsverhoging; heeft B&B Doolkruid het recht om de meerprijs aan te rekenen bij vertrek. 
    
 2. Herroepingsrecht
  De bevestigde reserveringen zijn definitief en een herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkomsten gemaakt met B&B  doolkruid

 (Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing voor hotelreserveringen en de huur van vakantieverblijven.) 

​ 

 1. De prijs
  De vermelde prijzen in de brochure en op de website B&B doolkruid zijn in euro en inclusief de geldende BTW – tarieven. Indien er promoties of tijdelijke acties worden gemaakt, na het tot stand komen van uw reservatie, worden de prijzen in geen geval aangepast aan de tijdelijke verlaagde prijzen.
    
 2. Leeftijd van de kinderen
  De opgegeven leeftijd van de kinderen dient conform te zijn met de datum van aankomst in de club. Indien vastgesteld wordt dat deze leeftijd afwijkt met de opgegeven leeftijd, heeft B&B Doolkruid het recht om de meerprijs door te rekenen.

​ 

 1. Betalingen
 • Voorschotten 
 • De kamers 
  Bij reservaties van de kamers volstaat een voorschot te storen op rekening van B&B Doolkruid . 
 • B&B Doolkruid heeft het recht bij een “no-show” het voorschot bedrag in te houden. 
 • Verhuringen & Specials 
  Bij reservaties van verhuringen van e-fietsen dient er een voorschot betaald te worden van 25% van het totale bedrag en dit bij de reservaties van de kamers in uw reservatie. 
 • Saldo 
 • Kamers 
 • De betaling dient gedaan te worden bij de check-in. 
 1. Niet tijdige of onvoldoende betalingen
  Bij niet tijdige of onvoldoende betalingen van de gevraagde sommen bent u in verzuim en zal B&B Doolkruid een herinnering doen tot betaling (telefonisch, per e-mail of schriftelijk). Wanneer het gevraagde bedrag binnen de 7 dagen, na aanmaning, niet betaald werd; heeft B&B Doolkruid het recht om de overeenkomst te ontbinden. B&B Doolkruid heeft in dit geval ook het recht om de annulatiekosten door te rekenen en is niet verplicht om het voorschot terug te betalen. Deze bepalingen zijn zowel geldig voor het betalen van het voorschot als het saldo.
    
 2. Hoe kan er betaald worden?
 •  Via overschrijving 
 •  Via bancontact 
 •  Via een credit card 
 •  Cash 
 •  Payconiq 
 •  Contactloos mobiel 
 •  Vlaanderen vakantie cheques 
 •  Cadeau bon B&B Doolkruid 
    
 1. Annulaties

Annulatievoorwaarden 

 • Tot 2 maanden vóór aankomst: € 15 administratiekosten 
 • Vanaf 2 maanden tot 15 dagen vóór aankomst: € 15 administratiekosten - 25% van de verblijfskosten 
 • Vanaf 15 dagen tot 7 dagen vóór aankomst: € 30 administratiekosten - 60% van de verblijfskosten 
 • Vanaf 7 dagen vóór aankomst: € 30 administratiekosten - 100% van de verblijfskosten(= maximum) 
 • Indien er geannuleerd wordt zonder reden, is er geen teruggave van de reeds betaalde som. Teruggave van het voorschot alleen geldig met een attest van ziekte of overlijden. 

  

 1. Bedrag waarop de annulatiekosten worden berekend
  De annulatiekosten worden berekend op het volledig bedrag van uw bevestiging/factuur.
    
 2. Wijzigingskosten
  Voor kleine wijzigingen (verandering van naam, persoon min of meer), worden er geen kosten aangerekend. Voor grotere wijzigingen kunnen er eventueel minimale kosten aangerekend worden.
    

  

 1. 12. Overmacht
  B&B doolkruid  kan overmacht inroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitgevoerd worden en dit door omstandigheden buiten de wil om van B&B Doolkruid. Overmacht kan ontstaan door o.a. brand, overstromingen, storingen van nutsvoorzienigheden, personeels-stakingen, blokkades en onvoorziene omstandigheden.
    
 2. 13. Aansprakelijkheid
  B&B Doolkruid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van persoonlijke zaken en evenmin voor schade van gelijk welke aard, bij gebruik van persoonlijke technische apparatuur. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van B&B Doolkruid , ongeacht dit het gevolg is van handelen of nalaten van u zelf dan wel van derden die zich met uw toestemmming in de club bevinden alsook voor de kosten veroorzaakt door het onjuist gebruik van de toestellen en het niet correct achterlaten van de gehuurde kamer .
    
 3. 14. Aankomst- en vertrektijden
  Deze zijn -  check in vanaf 17h00 en check out rond 10h00 worden telkens vermeld op uw bevestiging bij reservatie.
    
 4. 15. Huisdieren
 • Worden niet toegestaan in B&B Doolkruid  
    

  

 1. 16. Groepsreservaties
  Voor groepen kan door 1 persoon geregeld worden of wordt er telkens een afzonderlijk contract opgemaakt waarin de voorwaarden (prijs, aantal personen, betalingen, wijzigingen en andere elementen van het contract) worden opgenomen.